เครื่องลงเวลาด้วยลายนิ้วมือ (Finger Scan Time Attendance)

บริษัท เจท คอม จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ZKTeco หากสนใจเพิ่มประสิทธิภาพในบุคลากรของบริษัทด้วยระบบลงเวลาไบโอเมตริก ติดต่อ 02-944-1274

ในปัจจุบันเราพบเห็นอุปกรณ์สำนักงานชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์มากกว่าที่เราเคยคาดคิดก็คือเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ซึ่งในสมัยก่อนนี้อาจจะพบเห็นได้ยาก แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความทันสมัยมากขึ้นทำให้ต้นทุนในการผลิตเทคโนโลยีที่ทันสมัยนี้ลดลงจนสามารถผลิตจนมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้คนได้เหมือนในปัจจุบัน

เทคโนโลยีการสแกนลายนิ้วมือนี้เรียกเป็นวิชาการว่า ไบโอเมตริก (Biometrics) เป็นการผสมผสานเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพกับเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน เพื่อนำมาใช้ในการระบุตัวตนของบุคคลนั้นๆ(Identification) ซึ่งการระบุตัวตนนี้ปัจจุบันมีอยู่หลายวิธีที่นิยมนำมาใช้มากได้แก่ ลายนิ้วมือ (Fingerprint), ลายฝ่ามือ, ใบหน้า(Face), ม่านตา (Iris), ดีเอ็นเอ (DNA) หรือแม้กระทั้งลายเซ็นต์ เสียงพูด เมื่อนำข้อมูลเหล่านี้เทียบกับข้อมูลคุณลักษณะที่ได้ถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูลก่อนหน้านี้แล้ว ก็สามารถแยกแยะบุคคลนั้นจากบุคคลอื่น ๆ ได้

ประเภทของ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ แบ่งตามการใช้งานได้ 3 ประเภท

ประเภทที่ 1 คือหัวอ่านลายนิ้วมือ ใช้สำหรับเก็บข้อมูลลายนิ้วมือเพื่อนำไปใช้กับซอฟแวร์ต่างๆ เก็บข้อมูลบุคคลและสามารถนำไปใช้กับ Software ตัวอื่นได้

ประเภทที่2 เครื่องสแกนลายนิ้วมือแบบ บันทึกเวลาอย่างเดียว (Time Attendance) เป็นเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลผู้ใช้เวลามีการสแกนลายนิ้วมือ โดยจะเก็บข้อมูลเวลาการสแ