top of page
DOWNLOAD

DATA-LINK

SoLUtion

 • YouTube Social Icon
 • Facebook Social Icon

063-628-3954

TP-WEB

TP-WEB ระบบสแกนลายนิ้วมือ บันทึกเวลาสำหรับใช้งานตามสาขา

เครื่องบันทึกเวลาด้วยลายนิ้วมือ TP-WEB เป็น WEB-SERVER SOLUTION ตัวใหม่ล่าสุด ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ดึงข้อมูลระหว่างสาขาออนไลน์ด้วยระบบ SMART OFFICE ผ่าน ADMS (Automatic Data Master Server) ซึ่ง TP-WEB นี้จะส่งข้อมูลการบันทึกเวลาอัตโนมัติไปยังเซิร์ฟเวอร์อินเตอร์เน็ตทุกครั้งที่มีการบันทึกข้อมูลลงบนเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ข้อมูลจะถูกเชื่อมไปยังซอฟต์แวร์แบบ REAL-TIME ทำให้เข้าถึงข้อมูลที่สำนักงานใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว สามารถเพิ่มฟังชั่นควบคุมการเข้า-ออกของพนักงาน สแกนใบหน้า หรือทาบบัตรได้ หากมีพนักงานใหม่ หรือ ลาออกสามารถบันทึกข้อมูลได้ที่สำนักงาน หรือ ฝ่ายบุคคลของบริษัทได้ทันทีข้อมูลจะส่งต่อไปยังเครื่องสแกนลายนิ้วมือต่างๆของบริษัท

ระบบสแกนลายนิ้วมือ SMART OFFICE ผ่าน ADMS ใช้คู่กับซอฟแวร์ TIME.NET 3.0 ของบริษัทเจทคอม ซึ่งสามารถจัดการข้อมูลพนักงาน ระบบส่งอีเมล์อัตโนมัติ แยก TIME ZONE และสามารถออกรายงานได้มากกว่า 20 แบบ โดยแต่ละแบบสามารถเลือกเป็นไฟล์ (txt, csv, dat, pdf, xls, xlxs, html, mht, rtf, image file) พร้อมใช้คู่กับโปรแกรม payroll ทุกชนิด ฝ่ายบุคคลของบริษัทใช้เวลาทำงานในการจัดเก็บข้อมูลพนักงานน้อยลง และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานมากขึ้นเพราะเป็นการปล่อยให้ระบบทำงานของมันเอง โปรแกรมถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย ใช้เวลาน้อยกว่า 10 นาทีในการเรียนรู้และใช้งานโปรแกรมจากทีมงานคุณภาพ

TP-WEB สามารถเก็บข้อมูลลายนิ้วมือได้ 8,000 ลายนิ้วมือและ 200,000 รายการเข้าออก โดยเหมาะแก่การใช้งานกับบริษัทที่ขนาดกลางถึงบริษัทขนาดใหญ่ หรือ บริษัทที่จะเติมโตในอนาคต โดยเป้าหมายคือการดึงข้อมูลระหว่างสาขา ดึงข้อมูลออนไลน์ หรือเชื่อมข้อมูลออนไลน์ระหว่างสาขาไปที่สำนักงานใหญ่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และหากมีบริษัทมีการเพิ่มสาขาก็ไม่จำเป็นต้องวางระบบเน็ตเวิร์คใหม่ใดๆทั้งสิ้น ทำให้เครื่องบันทึกเวลาออนไลน์ TP-WEB เป็นรุ่นที่ตอบโจทย์บริษัทและยนิยมที่สุด

ระบบบันทึกเวลา

เชื่อมต่อระบบด้วย WEB BROWSER เปิดใช้งานได้ทุกที่ผ่าน LOGIN ID ใช้งานง่ายไม่ต้องมีความรู้ด้านไอที

สามารถเลือกรูปแบบรายงานได้หลากหลายรูปแบบรวมถึงการกำหนดระยะห่างของช่องในการออก txt file

สรุปข้อมูลพนักงานให้เข้าใจง่ายพร้อมส่งต่อเข้าโปรแกรม Payroll

เพิ่มข้อมูลพนักงานได้ง่ายและละเอียดผ่านซอฟต์แวร์ และเพิ่มข้อมูลลายนิ้วมือที่คอมและส่งไปที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือได้ทันที

มีข้อมูลการทำงานของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เพื่อบอกสถานะการทำงานและการเชื่อมต่อและดึงข้อมูลลายนิ้วมือออนไลน์ได้

ตัวอย่างรายงานและชนิดไฟล์ที่สามารถแปลงได้อีกมากมาย

TP-WEB สามารถส่งข้อมูลบันทึกเวลาเข้าออกโดยอัตโนมัติ โดยไม่จำเป็นที่จะต้องให้ฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายไอทีดึงข้อมูล DOWNLOAD เอง

สามารถเชื่อมต่อข้อมูลออนไลน์และดึงข้อมูลระหว่างสาขาอัตโนมัติแบบ REAL TIME โดยที่ไม่ต้องยุ่งกับระบบของบริษัท และฝ่าย ไอทีหรือฝ่ายบุคคลไม่จำเป็นที่จะต้องคอยดูแลระบบ เพียงแค่เชื่อมอินเตอร์เน็ตที่สาขาย่อยและสำนักงานใหญ่ ระบบก็พร้อมทำงาน

การทำงานของซอฟต์แวร์บันทึกเวลา TIME.NET

หมายเหตุ ซอฟต์แวร์ TIME.NET สามาถใช้ควบคู่กับเครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่นอื่นได้ สามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม​ได้ที่ 02-944-1274

ความสามารถในการทำงานของ TP-WEB

 • TIME.NET เป็นระบบ WEB SERVER ฝังลงเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารแบบใหม่ที่ถูกฝังลงไปในตัวเครื่อง

 • ข้อมูลจะทำการเชื่อมต่อกันอัตโนมัติผ่านอินเตอร์เน็ตระบบออนไลน์ ออฟไลน์ โอนข้อมูลทันทีเมื่อเครื่องกลับมาออนไลน์

 • โปรแกรมแบบ WEB APP และ DESKTOP สามารถใช้งานได้กับทุก WEB BROWSER 

 • สามารถกำหนดพื้นที่การสแกนนิ้วเป็น TIME ZONE ต่างๆได้

 • ดูสถานะการทำงานของเครื่องสแกนลายนิ้วมือตามสาขาหรือไซต์งานต่างๆ ผ่าน WEB BROWSER

 • บริหารและจัดการข้อมูลพนักงาน เพิ่มลบชื่อโยกย้ายสถานที่ทำงาน พร้อมโอนถ่ายลายนิ้วไปยังเครื่องอัตโนมัติ

 • ควบคุมสิทธ์การใช้งานต่างของพนักงานได้ผ่านตัวโปรแกรม

 • เพิ่มลบข้อมูลพนักงาน ลงทะเบียนจัดเก็บนิ้วที่สำนักงานใหญ่ได้ทันที

 • สามารถ EXPORT ไฟล์ได้หลายแบบเช่น (PDF,TEXT, EXCEL)

 • สามาถตั้งค่า TEXT FILE ได้ตามที่ต้องการพร้อมนำไปใช้กับโปรแกรมอืนๆเช่น PAYROLL ทันที

 • ระบบฐานข้อมูลสามารถเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อเพื่อนนำเอาข้อมูลมาใช้งานในรูปแบบต่างๆได้

 • ตั้งค่าส่ง EMAIL อัตโนมัติ

 • รองรับคอมพิวเตอร์ทั่วไป

bottom of page