top of page

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ลงเวลาพนักงาน (Time Attendance)

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ลงเวลาพนักงาน

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ IClock360

  • รองรับลายนิ้วมือได้ 8,000 ลายนิ้วมือ

  • มีฟังก์ชั่นเสริมอ่านบัตรได้ 20,000 ใบ 

  • บันทึกเข้าออกได้ 100,000 รายการ

  • สแกนนิ้วได้เร็ว ไม่เกิน 1 วินาที 

  • โปรแกรมคำนวณเวลา ทำงานของพนักงาน

  • หัวอ่านกระจกแข็งแรงทนต่อรอย ขูดขีด

  • จอสี TFT Screen 3.5 นิ้ว โชว์รูปพนักงานได้

  • เชื่อมต่อข้อมูล ได้หลายรูปแบบ USB Flash Drive และ LAN (TCP/IP)RS232,485

รายละเอียดของสินค้า เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

ICLOCK 360 รับประกัน 2 ปี ZKTeco

i-Clock 360 นวตกรรมไบโอเมตริกซ์ เครื่องสแกนลายนิ้วมือสำหรับบันทึกเวลาเข้า-ออกที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยภาพและแสง จอแสดงข้อมูลเป็นจอสีขนาด 3.5 นิ้ว สามารถแสดงรูปภาพของผู้สแกนลายนิ้วมือมีปุ่มฟังก์ชั่นการทำงาน 8 ปุ่มหลักในการจัดการข้อมูลภายในตัวเครื่อง หน้าจอแสดงเมนูเป็น Icon ใช้งานง่าย ตัวเครื่อง i-Clock 360 รองรับการใช้งานได้หลายแบบ

1. ระบบสแกนลายนิ้วมือ รองรับได้ 8000 ลายนิ้วมือ หัวอ่านเป็นกระจกคริสตัล แข็งแรง ทนทาน หัวอ่านเป็นระบบ Sensor อ่านลายนิ้วมือได้เร็วไม่เกิน 1 วินาที
2. สามารถใช้งานแบบกดรหัสได้ ตัวเครื่องมีแป้นปุ่มกดแข็งแรง ใช้งานแบบกดรหัสได้ง่าย
3. มีฟังก์ชั่นเสริมบัตร Proximity (Optional)

ตัวเครื่องทำงานระบบ Standalone ไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา บันทึกการเข้า-ออกได้ มากถึง 100,000 รายการ มีเสียงตอบรับเป็นภาษาไทย เชื่อมต่อข้อมูลได้โดย USB Flash Drive, TCP/IP

ฟรีโปรแกรม Time Attendance เพื่อกำหนดเวลาเข้า-ออก ขาด ลา มาสาย วันหยุด โดย โปรแกรมสามารถสรุปรายการมาทำงานของพนักงานแต่ละคนได้ หรือจะสรุปเป็นฝ่าย แผนก สรุปเป็นรายวัน รายเดือนได้ แล้วสามารถส่งเป็น Text File เพื่อใช้งานกับโปรแกรมเงินเดือน 

รับประกันสินค้า 2 ปี

ฟั่งชั่นเครื่องสแกนนิ้ว ICLOCK360
bottom of page