top of page
 • ล็อกประตูด้วยแม่เหล็ก 600 ปอนด์
 • รับคำสั่งเปิดประตูด้วยระบบ Acess Control ทุกประเภท
 • และเปิดประตูด้วย Exit Switch
 • หน่วงเวลา และล็อกอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการเปิดประตู
 • รับประกัน 1 ปี
 • 1xPower Supply
 • 1xZL Bracket
 • 1xMagnetic 600 ปอนด์
 • 1xExit Switch

FINGO ชุดกลอนประตูแม่เหล็ก

฿3,050.00ราคา
  bottom of page