top of page

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ลงเวลาพนักงาน (Time Attendance)

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ UA100

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ UA100

  • รองรับลายนิ้วมือได้ 3,000 ลายนิ้วมือ

  • มีฟังก์ชั่นเสริมอ่านบัตรได้ 30,000 ใบ 

  • บันทึกเข้าออกได้ 100,000 รายการ

  • โปรแกรมคำนวณเวลา ทำงานของพนักงาน

  • หัวอ่านกระจกแข็งแรงทนต่อรอย ขูดขีด

  • จอสี TFT Screen 3 นิ้ว

  • เชื่อมต่อข้อมูล ได้หลายรูปแบบ USB Flash Drive และ LAN (TCP/IP)RS232,485

  • มี Photo-ID โชว์ภาพเจ้าของลายนิ้วมือ

รายละเอียดของสินค้า เครื่องสแกนลายนิ้วมือ UA100

รับประกัน 2 ปี ZKTeco
 

UA100 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ สำหรับการบันทึกเวลาเข้า-ออก เป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพการทำงานสูงจอแสดงข้อมูลเป็นจอสีขนาด 3"TFT สามารถโชว์รูปภาพพนักงาน (Photo-ID) หัวอ่านเป็นกระจกคริสตัลแข็งแรงทนทาน อ่านลายนิ้วมือได้รวดเร็ว เครื่อง UA100 สามารถรองรับลายนิ้วมือได้ 3,000 ลายนิ้วมือ บันทึกรายการเข้า-ออกได้ 100,000 รายการ มีฟังก์ชั่นเสริมอ่านบัตร Proximity

ฟรีโปรแกรม Time Attendance เพื่อกำหนดเวลาเข้า-ออก ขาด ลา มาสาย วันหยุด โดย โปรแกรมสามารถสรุปรายการมาทำงานของพนักงานแต่ละคนได้ หรือจะสรุปเป็นฝ่าย แผนก สรุปเป็นรายวัน รายเดือนได้ แล้วสามารถส่งเป็น Text File เพื่อใช้งานกับโปรแกรมเงินเดือน 

รับประกันสินค้า 2 ปี

ฟั่งชั่นเครื่องสแกนนิ้ว UA100
bottom of page