top of page

การปลอมลายนิ้วมือ และการตรวจสอบลายนิ้วมือปลอม

หลังจากที่ได้มีการนำ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ มาใช้ในบริษัทเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องพนักงาน ตอกบัตร หรือ ลงเวลาแทนกันพนักงานบางกลุ่มอาจจะพยามดิ้นรน หาตัวช่วยมาเพื่อนให้คนอื่นสามารถลงเวลาแทนให้ได้ เช่น นำซิลิโคน หรือสารอื่นๆ มาหลอมเป็นรูปตามลายนิ้วมือ

หากบริษัทมีความกังวัลในเรื่องนี้ บริษัทเจทคอมของเราได้มีสองแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องพนักงานสร้างลายนิ้วมือปลอมขึ้นมาเพื่อใช้ในการโกงการลงบันทึกเวลางาน

แนวทางที่ 1 เลือกใช้เครื่องสแกนใบหน้า หรือ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ที่มีกล้องถ่ายรูปติดอยู่ที่ตัวเครื่อง เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Finger Scan ที่มีกล้องจับภาพ สามารถนำไฟล์รูปมาเปิดดูย้อนหลังได้ว่า คนที่ทำการสแกนลายนิ้วมือ หรือใส่รหัสผ่านนั้น เป็นคนเดียวกับที่โชว์ในรูปถ่ายหรือไม่ โดยตัวเครื่องจะทำการบันทึกรูปถ่ายทุกครั้งที่มีการยืนยันตัว เพื่อลงเวลาเข้า-ออกงาน หรือ จะใช้เป็นเครื่องสแกนใบหน้า เพื่อทำการยืนยันตัวของพนักงานด้วยใบหน้า ทำให้ไม่สามารถลงเวลาแทนเพื่อนร่วมงานได้ ทางบริษัทขอแนะนำ เครื่องสแกนใบหน้า ลายนิ้วมือรุ่น BIO9 จาก Zkteco และเครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่น iClock680 จาก ZKTeco ที่จะมีกล้องอยุ่ภายในตัวเครื่อง ทั้ง 2 รุ่นนี้มีราคาที่เหมาะสมและคุ้มค่าแก่การใช้งาน

แนวทางที่ 2 เลือกใช้เครื่องสแกน Finger Scan ที่ใช้นวัตกรรมใหม่ล่าสุดจาก SilKID ซึ่งจะสามารถป้องกันการอ่านลายนิ้วมือปลอมได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำที่สุดในตอนนี้

SilkID คืออะไร?

SilkID เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2014 ที่ Silicon Valley สหรัฐอเมริกา โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการยืนยันตัวตนและ ความปลอดภัย

Biometrics Verification เป็นหนึ่งในกลุ่มสินค้าที่ SilkID ได้ทำการวิจัยและพัฒนา โดยสินค้าที่ออกมาคือ หัวอ่านเครื่องสแกนลายนิ้วมือแบบ Silk Reader ที่สามารถแยกลายนิ้วมือจริงออกจากลายนิ้วมือปลอมได้

บริษัท เจท คอม ได้นำเทคโนโลยี SilkID ให้ท่านผู้อ่านได้ลองใช้สินค้าของเรา โดยนำหัวอ่านลายนิ้วมือ SilkID Reader มาใช้แทนหัวอ่านกระจักคริสตัล โดยหากมีการนำลายนิ้วมือปลอมมาสแกน เครื่องจะตรวจจับได้ และจะไม่อนุมัติการยืนยันตัวจากลายนิ้วมือปลอมโดยเด็ดขาด

เครื่องสแกนลายนิ้วมือที่ บริษัท เจท คอม จำหน่าย ตอนนี้มีหลากหลายรุ่น ที่มีการนำหัวอ่าน SilkID Reader มาใช้ เช่น รุ่น Silkbio-100TC, SilkFP-100TA, SilkFP101-TA, F21 และ F22

หากสนใจสินค้าที่ใช้เทคโนโลยี SilkID จากอเมริกา สามารถโทรสอบถามเราได้ที่เบอร์ 085-5599-168 ได้นะครับ สินค้าจากบริษัทเจทคอม รับประกัน 2 ปีพร้อมบริการติดตั้ง และ Setup ระบบ พร้อมให้บริการ มีทีม Training สอนวิธีใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและซอฟแวร์พร้อม Call Center คอยให้บริการลูกค้า ทุกวันจัทร์ถึงเสาร์เวลา 8.30-17.00 น

สินค้าจากโรงงาน ZKTeco โดยตรงต้องมาจาก เจท คอม โทร 085-5599-168 LIND ID: 9441281

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page